2013

Torsdagen den 19 september besök av och information till Ryssby företagsklubb. Hans Angel inledde informationen utomhus; hur det sett ut och förändrats, med inflätade anekdoter om hur det var att vara en liten pojke bland alla spännande lämningar som var kvar sedan garveriet var i bruk. Vi hade också chans att se hur den ros som överlämnades tillsammans med diplomet från den 14 augusti verkade trivas på sin nya växtplats. 

Inne i garveribyggnaden berättade Hans på alla tre våningarna medryckande om garveriprocessen och alla verktyg och hjälpmedel som användes. Engagemanget och intresset hos alla de från företagsklubben som mött upp gick inte att ta miste på.

Måndagen den 9 september artikel Smålänningen. Läs här.

Söndagen den 8 september formell invigning av Ryssby Garveri som byggnadsminne i närvaro av landshövding Kristina Alsér.

Måndagen den 26 augusti styrelsemöte på Garveriet.

Onsdagen den 21 augusti möte med länsstyrelsen och Ljungby kommun.

Onsdagen den 21 augusti slutplaneringsmöte invigning Garveriet.

Onsdagen den 14 augusti erhåller Ryssby garveri diplom från Smålands museum och Kronobergs hembygdsförening. Tilldragelsen uppmärksammades i Smålänningen med överskriften ”Ryssby garveri får hedrande diplom”. Diplomet kan du se här.

Måndagen den 12 augusti styrelsemöte. Protokoll kan du läsa här.

Måndagen den 13 juni styrelsemöte. Protokoll kan du läsa här.

Onsdagen den 29 maj planeringsmöte inför invigningen av Ryssby Garveri som byggnadsminne Länsstyrelsen i Växjö. Minnesanteckningar kan du läsa här.

Måndagen den 27 maj Ryssby Garveriförenings årsmöte.