Föreningen Garveriet i Ryssby

STYRELSEN
Ordförande: Hans Hermansson
Vice ordförande: Hans Angel
Sekreterare: Marie Angel
Kassör: Lena Ferm
Ledamöter:
Sven-Erik Svensson
Anna Persson

Suppleanter:
Kersti Jormfeldt
Jimmy Andersson
Susanne Bernlind

Revisorer:
Gudrun Roslund
Pernilla Janner
Suppleant: Inge Svensson

Medlemsavgiften till föreningen är frivillig.
Föreningens bankgiro: 5512-5652

Swish: 123-051 93 55