Historik

PRISLISTA FRÅN 1911.

HISTORIK

Garveriverksamheten startade på platsen 1861, i en från Långhult ditflyttad byggnad som fungerat som färgeri. Byggnaden återuppfördes på tomten vid Ryssbyåns strand. Efter att bytt ägare ett par gånger kom garveriet i släkten Angels ägo 1882.Invigning Ryssby garveri.indd

I början av 1900-talet byggdes garveribyggnaden om för att omfatta även tillverkning av träskor, stövlar och skor samt sadelmakeri och läderaffär. Under denna ombyggnad tillkom den norra delen och den övre våningen.

Familjen Angel drev garveriverksamhet fram till 1941 då denna lades ned. Man fortsatte att tillverka tofflor fram till 1984.

Föreningen Garveriet i Ryssby bildades den 25 april 1988, efter att ha erhållit medel från riksantikvariet, med målet att säkra garveriet för eftervärlden. Under det sena 1980-talet arbetade man med att försöka säkerställa byggnaden.Taket åtgärdades och delar av fasaderna som var i dåligt skick.1993 avstyckades garveriet och den nya fastigheten Tuna 8:2 överlämnades som gåva till Föreningen Garveriet i Ryssby.

Under 2000-talet har arbetet fortsatt kring garveriet och den verksamhet man planerar där. Två studerande från Lund praktiserade en sommar på Garveriet och dokumenterde verktygen i byggnaden. 2004 gjorde två studenter från Växjö Universitet, Institutionen för teknik och design, ett examensarbete där de dokumenterade byggnaden.

Frågan om byggnadsminnesförklaring av garveriet i Ryssby väcktes den 26 mars 2008.

I september 2008 ansökte Föreningen Garveriet i Ryssby om byggnadsvårdsbidrag hos Länsstyrelsen för att kunna säkra byggnaden vars grund och syllar under åren blivit allt sämre och då hade allvarliga sättningsskador. Under 2010 genomfördes omfattande arbeten för att åtgärda dessa skador.

Hösten 2013 blev vårt fina garveri nyinvigt efter omfattande restaureringar. Det blev också byggnadsminnes märk.