Invigning

INVIGNING AV BYGGNADSMINNET RYSSBY GARVERI 8 SEPTEMBER 2013

Bordet är dukat och Myrthel Nilsson står beredd med kaffe och kringlor, bandet på garveridörren är färdigt att klippas om en stund.

”Godsherrarna” är på plats och Martin Östberg har fixat så att ljudanläggningen gör dem rättvisa. Många gamla godbitar, från ”Sorglösa brunn” till ”Engelska flottan”, blandas med sorlet från tillströmmande från när och fjärran.

Länsantikvarie Heidi Vassi ler glatt bredvid ordförande i Föreningen garveriet i Ryssby, Sven-Olof Sjöholm, som stolt visar upp invigningsgåvan från kyrkorådet…

… och småmyser lite med Hans Angel, alias Kindstrand…

… innan han håller sitt inledningsanförande om garveriet och lite av dess historia.

Hans Angel har alltså förvandlat sig till Johan August Kindstrand. En viss personlighetsklyvning kryddade den innehållsrika anrättningen när Kindstrand plötsligt blev son till Jacob Angel som drev verksamheten tills den lades ner. Anders Angel var sig själv och bidrog förtjänstfullt.

Planering in i sista stund; här landshövding Kristina Alsér med länsantikvarie Heidi Vassi…

… och här med byggnadsantikvarie Veronica Trygg.

Uppåt tvåhundra personer satt och stod, minglade och lyssnade under invigningsprogrammet.

Nästa inslag i programmet var duon Thea och Alexander som med sin skönsång tog med många av oss på nostalgiska utflykter.

Carina Bengtsson från kommunen lyssnar uppmärksamt bredvid landshövdingen…

… innan Kristina Alsér tar plats vid mikrofonen och i ett fint tal infogar att hon lovade sig själv när hon tillträdde ämbetet att hon inte skulle bli någon ”invigningslandshövding”. Men att inviga Ryssby garveri och andra byggnadsminnen känns som en viktig del i att bevara det förflutna till framtiden.

Så kom det efterlängtade ögonblicket! Bandet var klippt och landshövdingen hade egenhändigt (OK, det var många fingrar i rörelse, men bara två händer höll i skruvmejseln) skruvat fast byggnadsminnesplattan på garveriväggen.

Det är dags att ni får avnjuta stövlarna från en svunnen tid, med skylt och rosor och för invigningen graverad skinnbit. Garveriet är invigt, de medverkande är avtackade och byggnadsminnet skall för all framtid bevaras…